Aurland terskel.JPG

Terskel i Aurlandsvassdraget nedenfor Øvstebø. Fotograf: H. Grønsten, NVE.


Miljøhensyn inn i vassdragsforvaltningen - glimt fra miljøtilsynets 50 års historie v/Jon Arne Eie, NVE

Jon Arne Eie vil i kåseriet fortelle om hvordan Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opprettet en egen enhet for natur og landskapspørsmål som skulle sørge for at naturvernhensyn ble sterkere ivaretatt ved vannkraftutbygging. Ved eksempler fra store utbygginger som Uste-Nes-utbyggingen i Hallingdal, Aurlandsutbyggingen,Ulla - Førre og Altautbyggingen og andre gis et bilde av hvordan miljøhensyn gradvis ble innarbeidet i norske kraftutbyggingsprosjekter. Miljøhensyn ble etter hvert en viktig del av kraftlinjebygging, og i senere år også småkraft- og vindkraftutbygging. Utstrakt forskningsaktivitet førte til at kunnskap om nye nye biotoptiltak ble innført og langsiktige virkninger av terskler ble dokumentert. Det vil gis en kort orientering om Verneplan for vassdrag. Kåseriet vil bli eksemplifisert med bilder.


Jon Arne Eie er utdannet ferskvannszoolog fra UIO og har jobbet med miljøtilsyn i NVE siden 1980-tallet, han ledet seksjon for Miljøtilsyn i perioden 2005-2010. Han har skrevet bok om Miljøtilsynets historie gjennom 50 år, boka kom ut i 2016.

Vel møtt - ta gjerne med en venn!

Tid: 30.mai kl 17 Sted: NVE, Vettisfossen 7.etg

Etterfølges av årsmøte ca. kl. 18:00
Etterpå (ca. 18:45) går vi ut og spiser sammen på Sushiwoki i Essendrops gate 9 (overfor Colloseum) se http://sushiwok.no/ Gi beskjed om du blir med ut og spiser. Håper å se deg der!