Forsker ved NIBIO, Berit Nordskog, holdt foredraget “Varslingstjenester og værdata i landbruket” den 7.februar 2017, Meteorologisk Institutt.

Bondens behov for å gjøre ulike tiltak i åkeren avhenger av hvordan været påvirker vekst og utvikling av plantene, samt soppsjukdommer og skadedyr. Kunnskap om skadegjørernes biologi og respons på været kan brukes til å modellere når angrep av sjukdom eller skadedyr kan forventes, eller hvor stor skade som følger av et angrep. Berit Nordskog leder VIPS og LMT som driftes som prosjekter ved NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi)

Værdata på nett:
Værdata tilpasset landbrukets behov leveres fra Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, http://lmt.nibio.no), og er inndata for varslingstjenester og forskning tilknyttet landbruket. Datanettverket består av drøye 80 målestasjoner på forskningsstasjoner, gårdsbruk og frukthager. Data (temperatur, nedbør, luftfuktighet, vind, bladfuktighet m.m.) samles automatisk til egen database (AgroMetBase), samt til Meteorologisk institutt (Kvalobs). Dataene er fritt tilgjengelige, både som rådata, kontrollerte data og kalkulerte data (dvs. uten hull).

Bruk av værdata i landbruket:
Værdataene inngår bl.a. i VIPS, som er en nettbasert tjeneste for varsling av angrep, utvikling og overvåking av viktige planteskadegjørere. Enhver som driver landbruk må kunne dokumentere at de oppfyller reglene for integrert plantevern ved å holde potensialet for skadegjørere på et lavest mulig nivå. Tiltak kan være vekstskifte, riktig plantevalg (resistente sorter m.m.), drenering, mekanisk bekjempelse, vanning, biologisk, eller kjemisk bekjempelse. Bruk av plantevernmidler skal være behovsprøvd, og modeller som beregner risiko for angrep kan være nyttig beslutningsstøtte. Eksempel: Sopp som produserer soppgifter kan angripe kornplanter i løpet av vekstsesongen, og i enkelte tilfeller kan korn som er høstet fra disse plantene være uegnet til mat og fôr. Soppen kan bekjempes ved sprøyting i blomstringsperioden. For å beregne risiko for soppangrep trenger man en modell som kan beregne når kornet blomstrer, og dersom blomstringstidspunktet faller sammen med fuktig vær kan risikoen for soppangrep øke.

VIPS (https://www.vips-landbruk.no/) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Informasjonen er åpen og gratis, og systemet er basert på åpen kildekode. Dataene kan brukes direkte eller kobles til eksterne ressurser. For å oppnå best utnyttelse av systemet må brukerne sammenholde modellresultater med lokale observasjoner. VIPS skal være et lett tilgjengelig verktøy med lav brukerterskel som bønder og rådgivere har tillit til for gjennomføring av integrert plantevern i landbruket. Det er oversatt til flere språk, og brukes i internasjonalt forskningssamarbeid for utvikling av nye og forbedrede verktøy for implementering av integrert plantevern.

Foredraget kan lastes ned her.