EVDC - ESA Validation Data Centre og andre prosjekter på NILU relatert til romforskning v/Ann Mari Fjæraa, NILU

Ann Mari Fjæraa gir et kort innblikk i historikken, dagens og framtidens innhold i EVDC databasen, som NILU opererer på vegne av European Space Agency (ESA).

EVDC er det offisielle nettstedet for ESAs Cal/Val data for jordobservasjon, og har sitt utspring i data relatert til NADIR databasen (NILUs Atmospheric Database for Interactive Retreival) i 1992. Dagens system er knyttet opp mot nye ESA misjoner som Sentinel-5P og ADM Aeolus.

I tillegg vil Ann Mari fortelle litt om NILUs prosjekter rundt validering av NO2 og metan ved bruk av satellitt, og komme inn på muligheter i framtidens marked ved for eksempel bruk av maskinlæring innen validering av satellittdata.

Ann Mari Fjæraa er utdannet meteorolog fra UiO, og har siden 2005 jobbet i Atmosfære og Klima avdelingen ved NILU. Hun jobber til daglig med database management og er prosjektleder og -medarbeider på flere EU- og ESA-prosjekter innen datalagring, for eksempel EVDC, ACTRIS og EMEP.

Vel møtt - ta gjerne med en venn!

Tid: Torsdag 20.april kl 17

Sted: Meteorologisk Institutt, Blindern