ising_kraftlinjer_ole_gustav_berg_statnett
Frykter ising på kraftlinjene. Foto: Ole Gustav Berg/Statnett.

OGFs Studentaften, UiO

Få med deg spennende foredrag fra en bredde av dagens studenter innen geofysikkens områder!

Christian Grude Kolstad: "Relocation of earthquakes along the northern North Atlantic Ridge"

Lone Zimmer Bøe: "Strategy for CSEM data inversion for CO2 storage - Sleipner 2008 data"

Siden 2009 har NGI jobbet med et CSEM (controlled-source electromagnetic) datasett fra Sleipnerfeltet i Nordsjøen, der ca. en million tonn CO2 årlig har blitt injisert og lagret i Utsiraformasjonen siden 1996. Formålet har vært å vurdere muligheten for å bruke marine CSEM data i forbindelse med overvåking av injisering og lagring av CO2 i reservoarer.

Datasettet ble samlet inn av EMGS i 2008, og NGI fikk tilgang til det gjennom forskningssenteret SUCCESS, EU-prosjektet CO2ReMoVe og Statoil. NGI har invertert datasettet og lokalisert CO2-volumet og dets resistivitetsprofil, men det er ulike utfordringer knyttet til inverteringen. Et nettverk av rørledninger på havbunnen påvirker de elektromagnetiske signalene, og dermed også inversjonsresultatet. Vanndybden i området er bare rundt 80 meter, noe som også forårsaker en sterk påvirkning fra de elektromagnetiske luftbølgene som genereres. Det er også utfordringer knyttet til at formasjonen er lokalisert forholdsvis grunt, og at CO2-volumet bare kommer til syne som en svak resistivitetsanomali.

Formålet med masteroppgaven er å uarbeide en inversjonsstrategi som kan brukes for å løse noen av disse utfordringene. I presentasjonen for OGF vil det blir fokusert på utfordringene relatert til rørledningene på havbunnen, og påvirkningen fra disse på CSEM signalene og inversjonsresultatet. Målet er å forbedre inversjonsresultatet ved å filtrere vekk data som er sterkt påvirket av disse rørledningene.

Isiris Haugen: "Application of spectral time domain induced polarization in engineering geophysics"

Isiris skal snakke om geofysiske målinger foretatt ved en lokalisasjon som inneholder forvitret alunskifer, og hvordan kombinasjonen av ERT og indusert polarisasjon kan gi en indikasjon på hvor det finnes alunskifer. Hun har vært på feltarbeid og vil vise resultater.

Bjørg Jenny Kokkvold Engdahl (dr.grad student):  "Improved predictions of atmospheric icing in Norway"

Atmospheric icing is a threat to both aircraft and ground structure such as power lines. In order to estimate future ice loads, we need a better representation of cloud supercooled liquid water in the weather prediction models. My task is to improve the cloud processes within MET-Norways operational weather model, AROME. These processes are responsible for the predicted amount of supercooled liquid water, and thereby the forecasted atmospheric icing. In addition, it may also improve the forecast of cloud cover and precipitation.

Etter møtet blir det pizza i auditorium 3.

Tid: Tirsdag 14. mars. kl. 17:00

Sted: UiO, Geologibygningen, Auditorium 1.

Vel møtt - ta gjerne med en venn!