OGF har invitert Peter Näsholm til å fortelle om bruk av infralyd til å måle vind i atmosfæren

Tid: torsdag 27. oktober 2022, kl. 17:00
Stad: Aud. 1, Geologibygningen, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo.
Ved: Peter Näsholm, IFI

Om foredraget:
Lyd i lavere frekvenser enn mennesket kan høre – infralyd – forplanter seg over lange avstander (opp til tusenvis av kilometer) i den midtre atmosfæren og blir deretter registrert av et globalt nettverk av bakkebaserte instrumenter.

Disse akustiske bølgene bringer med seg informasjon om dynamikken i den øvre stratosfæren (opp til cirka 50 km høyde) der det er få andre muligheter å måle vind. Vi forteller om vår forskning knyttet til assimilering av infralyddata i atmosfæremodeller og vår ambisjon om å bidra til en forbedret langtidsværvarsling. 

 

Velkommen til nye og gamle medlemmer!