Illustrasjon: Akvarell av Ragna Ullmann: Observatoriet, 1871. Foto: Rune Aakvik. Eier: Oslo museum. Lisens: CC BY-SA.

 

Onsdag 15. september deltok 11 medlemmer fra OGF i en egen omvisning på Observatoriet. Det ble en svært interessant kveld i denne unike bygningen som ble reist i årene 1831-1833 og var den første bygningen som var Universitetet i Oslos egen bygning dedikert til forskningsformål. Vi ble guidet rundt av Geir Ramstad Sletvold og Ingrid Eikeland fra Naturfagsenteret ved UiO. Observatoriet ble initiert av Professor Christopher Hansteen og ble reist som forskningssenter i astronomi og i tillegg som professorbolig for Christopher Hansteen. Hansteen var også bestyrer for observatoriet fra 1834 til 1861. 

Det ble livlige samtaler med informasjon om jordmagnetisme, astronomi, kartografi og til og med perlemorskyer. Hansteen var en pioner innen flere felt, men er særlig kjent for sine studier av jordmagnetisme. Vi fikk blant annet høre om hans vitenskapelig ekspedisjon til Sibir som varte halvannet år. Ekspedisjonens formål var å bevise teorien i Hansteens avhandling som omtalte fire magnetiske poler, to i syd og to i nord der den ene skulle ligge i Sibir. Resultatet av ekspedisjonen var at han kunne avkrefte sin egen hypotese om fire poler ! Hansteen utviklet selv et magnetormeter til å måle jordens magnetfelt. Observatoriet ble bygd med muligheter for å åpne både tak og vegger for fri sikt. Systemene fungere fortsatt.  Hansteen bidro også til å etablere Norges nullmeridian som krysset gjennom det sentrale rommet i observatoriet. Norges plassering ble så regnet ut fra tilsvarende observatorier i London, Paris og København. Hansteen fungerte også i nesten femti år som redaktør for den norske almanakken. Han arbeidet også med nøyaktig tidsangivelse og etablerte en tidsball med en kule som ble senket nøyaktig klokken 12 hver torsdag og lørdag. Ballen kunne observeres og kula høres fra det meste av byen og var datidens tidssignal. 

Astronomisk forskning  ble drevet i Observatoriet her fram til 1935 da de de nye bygningene på Blindern stod ferdig. Observatoriet ble etter 1935 brukt av Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser (senere Norsk Polarinstitutt). De holdt til i bygget fram til 1964. Meteorologisk institutt drev værobservasjoner på stedet i perioden 1877 til 1937. 

En stor takk til våre to guider for en lærerik kveld.