Illustrasjon: Akvarell av Ragna Ullmann: Observatoriet, 1871. Foto: Rune Aakvik. Eier: Oslo museum. Lisens: CC BY-SA.

 

Oslo geofysikeres forening inviterer gamle og nye medlemmer til omvisning i Observatoriet. Omvisningen blir ledet av universitetslektor Geir Ramstad Sletvold.

Tid: onsdag 15. september 2021, kl. 18:00

Sted: Observatoriegata 1, Oslo

Påmelding: Påmelding innen 8. september ved å fylle ut påmeldigsskjema her.

Observatoriet er et tidligere astronomisk observatorium som nå brukes til formidlingsformål av Universitetet i Oslo. Bygningen ble reist i årene 1831-1833 og var den første bygningen som var Universitetet i Oslos egen bygning. Den er også den første som ble bygget for forskning. Observatoriet og miljøet som oppstod i tilknytning til det ble et sentrum for utvikling av norsk naturvitenskap.

I 1814 kom Christopher Hansteen fra København til det nye Universitetet i Norge som var blitt opprettet i 1811. Hansteen ble utnevnt til professor ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo). Han var internasjonalt kjent som en av de fremste forskerne innen jordmagnetisme. Navigasjon basert på jordmagnetiske felter som var spesielt viktig for norsk skipsfart, var lite kjent og usikker på den tiden. Hansteen var drivkraften bak ideen om å etablere observatoriet. Bygningen ble reist som forskningssenter i astronomi og i tillegg som professorbolig for Christopher Hansteen. Hansteen var også bestyrer for observatoriet fra 1834 til 1861.

Astronomisk forskning  ble drevet her fram til 1935 da de de nye bygningene på Blindern stod ferdig. Observatoriet ble etter 1935 brukt av Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser som etter krigen fikk navnet Norsk Polarinstitutt. De holdt til i bygget fram til 1964. 

Meteorologisk institutt drev værobservasjoner på stedet i perioden 1877 til 1937. Norgesrekorden for høyeste temperatur i juli (35,0 °C) ble satt på Observatoriet 21. juli 1901. Norsk Teknisk Museum konserverte i 2011 alle astro-instrumentene som ble brukt i Observatoriet og som tidligere har blitt spredd til blant annet Justervesenet, Statens kartverk, Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO og Meteorologisk institutt. Alle instrumentene er nå tilbake i Observatoriet.

Universitetslektor Geir Ramstad Sletvold vil gi oss en omvisning i dette unike og svært interessante bygget.

Velkommen!