Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til følgende medlemsmøter denne høsten:

Alle ordinære medlemsmøter starter kl. 17:00, og varer ca 1 time. Samtlige møter vil avholdes i Auditorium 1 i Geofagsbygget på Blindern dersom restriksjoner tillater, og videooverføres via Zoom. Link til zoom-møtene sendes ut i kalenderinvitasjon til alle medlemmer, og sendes ved epost-forespørsel til OGF.

Velkommen!