Det er mange navn på fenomenet “Monsterbølger” både på engelsk og norsk. Det er mange myter og historier forbundet med slike type bølger. Med tiden er det også mange historiske hendelser som bekrefter deres eksistens, eks. Helland-Hansen som gikk ned ved Svinøy Fyr i 1976. Denne hendelsen medførte undersøkelser av sjøforlis “Skip i sjøgang” og Den norske los kategoriserte og publiserte farlige steder. Definisjonen på en Monsterbølge er når forholdet mellom max høyde og signifikant bølgehøyde (Hs basert på statistisk fordeling av bølger og regnet som en vanlig måte å snakke om bølgehøyde på) overstiger 2,2 og forholdet mellom Crest og signifikant bølgehøyde er over 1,5.

Ved den såkalte “Draupnerbølgen” 1. Januar 1995 ble det lasermålt 18,5 m i sføgang og forholdet til Crest var på 1,55. Stormen “Andrea” 9 november 2007 hadde max høyde lavere enn Draupner, men forholdsfaktorene var større.

 

Hvordan oppstår bølgene? Man finner at slike Monsterbølger opptrer bak holmer og skjær og at det har med bunnrefraksjonen å gjøre. Men man finner også at disse kan opptre på åpent hav varierende vindsystemer. Det er også ting som tyder på i eksempelvis Andrea stormen, at det kan bliren konstruktiv interferens, når fasehastigheten for de ulike frekvensområdene konvergerer.

 

Kan det bli mulig å varsle denne type Monsterbølger? Dette er et type fenomen som kanskje kan opptre på utsatte steder under gitte betingelser og blir kanskje noe vanskelig å sette i system som en fargeskala med faregrader i gul, orange og rød. Det er også da verd å diskutere hvem vi skal varsle for. Er det småbåtfolket? De bør holde seg inne uansett under slike forhold… Cruiseskip skal kunne tåle dette, men det kan bli utfordrende! De store sjøinstallasjonene har allerede tatt sine forholdsregler og unngår derfor klokelig vinduer og annet som ikke vil tåle en slik monsteraktig bølge.