drone1.jpg
Foto: Drone (DJI Phantom 4 med IR-kamera) i solnedgang, fotograf Ingunn Burud.

Vil droner revolusjonere geofysikken eller er det bare en flopp? v/Ingunn Burud

Droner er overalt, de brukes kommersielt, privat og i forskning. De blir bedre, billigere, sikrere og mer fleksible for hver dag som går.  De kan fly der ingen andre kommer til, og de kan fly dag og natt. Hvilken betydning har denne teknologien for geofysikk mon tro ?

I dette foredraget vil Ingunn vise hvordan du ved å kjøpe en ferdig hyllevare-drone kan enkelt ta bilder av et område, sette de sammen til kart og få ut en høyoppløselig terrengmodell.  Riktig spennende blir det når en monterer andre typer sensorer, slik som for eksempel magnetometer, termiske kameraer, og såkalte multi- og hyperspektrale kameraer. Med disse kan vi kartlegge ulike typer materialer og mineraler på centimeters oppløsning, vi kan si noe om fuktighet og saltinnhold, vi kan estimere albedo og termisk treghet for å nevne noe.

Hun vil også si noe om utfordringene denne raske utviklingen har brakt med seg, blant annet når det gjelder regelverk og sikkerhetshensyn ved bruk av droner. Fra å være litt vill-vest-tilstander begynner de ulike land og bli enige om et regelverk som gagner alle.

Ingunn Burud er Førsteamanuensis ved Fakultet for realfag og teknologi, Ingeniørvitenskap på NMBU med digital bildeanalyse og hypersprektrale bilder som spesialfelt. Ingunn er utdannet astrofysiker og har tidligere jobbet som forsker og modellutvikler ved Hav og Is på Meteorologisk institutt.

Tid: Torsdag 16.november kl.17:00
Sted: Norges Geotekniske Institutt (NGI) Kart

Møtet avsluttes med det sosiale og med god mat. Vi går samlet til Egon restaurant på Ullevål stadion.

Vel møtt!