Yr 10 år - geofysikken er blitt levende for allmennheten v/Jørn Kristiansen
Yr, Et samarbeid mellom Meteorologisk institutt og NRK har videreutviklet spredning av åpen værinformasjon. Virkningen siden starten i 2007 er målbar: Det er verdens femte største nettbaserte værtjeneste (største utenfor USA); Maks antall på ca 9,5 millioner unike brukere per uke; På rekkefølgen på 100 millioner forespørsler per dag med værdata; Økt objektiv prognose ferdighet; I Norge er Yr synonymt med vær. En nyhet er dens punkt spesifikke API. Kortsiktige prognoser oppdateres 4 ganger per dag fra den regionale numeriske værmodellen AROME-MetCoOp kjøres parallelt på distribuerte høyytelses databehandlingsanlegg. Dette operasjonelle samarbeidet mellom svenske og norske (og nylig finske) nasjonale meteorologiske institutter er trolig den første i sitt slag i verden. Den nåværende konfigurasjonen er et ensemble på 10 nesten identiske prognoser som genererer store mengder data for å kvantifisere prognoseusikkerheten. Prognosedataene blir deretter behandlet, både når det gjelder korrigering for lokale feilkilder og produktgenerering. Utenfor Norge er prognosene basert på ECMWF-modellen. Gode ​​brukergrensesnitt og tilbakemelding har vært avgjørende for å forbedre prognosen, dataene og produktene. Det (nesten) komplette datasettet (sanntid og arkiv) er gjort tilgjengelig på thredds.met.no, som er bygget for en interoperabel, distribuert og metadata-styrt datadistribusjon. Det gir mulighet for direkte datastrømmer til brukersystemer.

Yr har økt effektiviteten og automatiseringen av værtjenesten, og er et eksempel på modernisering av offentlig sektor i Norge. Dette har igjen økt samarbeidet med ulike næringer i ulike forskningsprosjekter, som alle støtter utviklingen av produksjonskjeden for værprognoser. Fremtidige muligheter ligger i å kombinere den økende mengden brukergenerert vær observasjoner og informasjon med de numeriske værmodellene for gjensidig nytte mellom de nasjonale værstasjonene og næringen.

Jørn Kristiansen er direktør for Senter for Utvikling av Værvarslingstjenester (SUV) ved Meteorologisk Institutt.

Tid: Tirsdag 17.oktober kl.17:00
Sted: Meteorologisk Institutt

Møtet avsluttes med en hyggelig prat og litt mat.