"Klima-kryosfære regimeskiftet på Svalbard" v/Ketil Isaksen, MET

 

Svalbard-regionen har fått et nytt klima-kryosfære regime. Regionen er det området som nå varmes opp raskest på jorden. Ketil har fulgt disse endringene tett de siste 20 årene og vil vise oss utvalgte resultater fra klima- og kryosfæreovervåkningen som pågår på Svalbard, samt noen konsekvenser av klimaendringene på øygruppen.

Tidspunkt: Torsdag 28. mai 2020, kl. 17:00

Sted: NVE, Middelthuns gate 29


Velkommen!