Vil du bli medlem i Oslo Geofysikeres Forening, fyll ut skjemaet under. Betal medlemskontigenten til foreningens konto 0530.32.41908 Du kan også betale via Vipps nr.87346 eller søk opp Oslo geofysikeres forening. Vanlig medlemsskap: kr. 300,- Studentmedlemsskap: kr. 100,-


Takk for din interesse! Velkommen til våre medlemsmøter!