Temakveld om snø (studentaften), program: 

·               Highlights fra snøprosjektet ESCYMO. v/Thomas Vikhamar Schuler, professor UiO.

·               Investigating the spatial distribution of snow at Finse. V/ Annie Zaccarin, Masterstudent, University of Washington, USA

·               Hvordan kan en snøskred-modell bli brukt til å studere permafrost? v/ Robin Zwiegel, Masterstudent, UiO

Tid: 12. februar 2020, kl 17:00
Sted: Institutt for geofag, Blindern (Sem Sælands vei 1)

Velkommen!