Bilde : Mette Henriksen 2004-07-21

 

Tid: onsdag 27. april 2022, kl. 17:00
Sted: Aud. 1, Geologibygningen, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo.
Ved: Mette Eltvik Henriksen (NVE)

OGF har invitert Mette Eltvik Henriksen til å fortelle om NVE sin kraftmarkedsanalyse. Mette Eltvik Henriksen er senioringeniør ved seksjon for Kraftsituasjon og ressurser hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Om foredraget:
Et av NVEs hovedmål er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Hvert år lager vi derfor en langsiktig kraftmarkedsanalyse. Med utgangspunkt i de fundamentale langsiktige driverne vi ser i dag, analyserer vi hvordan kraftsystemet i Norge og Europa utvikler seg mot 2040. Dette er en overordnet analyse der vi i hovedsak ser på utvikling i kraftbalanse, kraftpriser og handel med kraft (se Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021 – 2040)

 

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen!