Hvordan satellitter kan avsløre hvor terrenget rører seg v/Regula Frauenfelder, NGI

 

 

Nøyaktige data fra InSAR satellittmålinger brukes i dag til å overvåke store infrastrukturprosjekter før, under og etter utbygging. Interferometrisk SAR (InSAR) er en teknikk som bruker forskjeller i radarsignalet mellom bilder tatt på ulike tidspunkt for å identifisere endringer. Metoden muliggjør oppdagelse av bevegelser i bakken helt ned på millimeternivå. Tradisjonelt brukes nivellement av bolter til å avdekke og måle setninger i enkelte punkt. InSAR-resultater kan dekke mange kvadratkilometer og gir en helhetlig oversikt over setningsutviklingen. Under foredraget vil det vises flere eksempler fra prosjekter hvor denne teknikken er benyttet; bl.a. fra Oslo S, fra E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta vest for Oslo, og fra utbygging av Follobanen.

Regula Frauenfelder jobber til daglig som senioringeniør og fungerende avdelingsleder ved avdeling for Geokartlegging (Naturfare), ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) i Oslo.

 

Etter møtet drar vi sammen til Egon restaurant på Ullevål stadion.

 
Tid: Onsdag 14. november kl 17:00

Sted: Bobla, NGI, Sognsveien 70, Oslo