Byvandring langs Hovinbekken v/Tharan Fergus, OVA

Hovinbekken har ligget i kulvert fra Økern til dagens utløp i Akerselva de siste 50 år. Nå jobber Oslo kommunen med å åpne bekken igjen. Åpne bekker skaper liv i byen, både for folk, planter og dyr. Det er lettere å oppdage forurensning i åpne bekker og vannkvaliteten blir bedre med sollys og tilførsel av oksygen. Åpning av bekker bidrar også til bedre håndtering av overvann i byen og er et ledd i å tilpasse byen til mere nedbør. Ensjø er planlagt med åpne og lokale løsninger for overvann der vannet føres til den åpne Hovinbekken istedenfor kulverten. Turen går fra Teglverksdammen ved Hasle og ned Hovinbekken gjennom Ensjø til Kampen før vi ender opp på Grønland og restaurant Olympen for litt god mat og drikke.

Tharan Fergus er hydrolog, og jobber som senioringeniør i Vann og avløpsetaten i Oslo kommune (OVA) der hun er prosjektutvikler for "Vann i by".

Tirsdag 11. September kl 1700. Varighet ca to timer.
Fremmøte: Hasle T-banestasjon.