Mandag 24.april 2017 ble det holdt en pressekonferanse på European Geosciences Union General Assembly (EGU 2017) i Wien i anledning publiseringen av artikkelen «Screaming Clouds» av Svein Fikke, Jón Egill Kristjánsson og Øyvind Nordli, i fagtidsskriftet Weather (Mai-utgaven). Det var Dr. Helen Muri fra Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo (UIO) som stod for pressekonferansen, den kan ses ved å følge linken http://client.cntv.at/egu2017/press-conference-1.

perlemorskkyer

Mother-of-pearl clouds is formed 20-30 km above the Earth's surface and can provide intense and spectacular colors, here from 22 December 2014 at 2:49 p.m. (UTC) at Lørenskog, Norway, half an hour after local sunset. Photo: Svein M. Fikke

For de av OGFs medlemmer som var på julemøte i 2016 så holdt Svien Fikke et foredrag om artikkelen: http://geofysiker.org/index.php/foredrag/foredrag-2016/25-julemote-13-desember-pa-ngi.

Hele artikkelen er nå lagt ut i fulltekst og finnes ved å følge denne linken: http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/wea.2786/full

MET la ut en nyhetssak om saken, se: https://www.met.no/nyhetsarkiv/var-det-perlemorskyer-edvard-munch-malte-i-skrik

UIO la også en nyhetssak på engelsk om saken, se: http://www.mn.uio.no/geo/english/research/news-and-events/news/2017/mother-of-pearl-cloud-munch-scream.html  (Her finner du også lenker til andre relevante referanser som har omtalt saken.)

Utenlandske nyhetssaker: