Målestasjonen på Ås. Fotograf: E. Fløistad, NIBIO.
Målestasjonen på Ås. Fotograf: E. Fløistad, NIBIO.

7. februar, 2017. OGF-foredrag ved Berit Nordskog, NIBIO

Bondens behov for å gjøre ulike tiltak i åkeren avhenger av hvordan været påvirker vekst og utvikling av plantene, samt soppsjukdommer og skadedyr. Kunnskap om skadegjørernes biologi og respons på været kan brukes til å modellere når angrep av sjukdom eller skadedyr kan forventes, eller hvor stor skade som følger av et angrep. Værdata spesielt tilpasset landbrukets behov leveres fra Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT, http://lmt.nibio.no), og er inndata for varslingstjenester og forskning tilknyttet landbruket. Den nettbaserte varslingstjenesten VIPS, http://www.vips-landbruk.no  er utviklet for å gi varsler og faglig grunnlag for avgjørelser om ulike planteverntiltak i åkeren. Varslene kan være en hjelp til  å finne riktig sprøytetid, men gir også informasjon om når sprøyting ikke er nødvendig, for å unngå unødvendig kostnad og miljøbelastning.

Berit Nordskog leder VIPS og LMT som driftes som prosjekter ved NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi)

Tid: Tirsdag 7. februar 2017, kl 17.00.

Sted: Meteorologisk Institutt, Tallhall, møterom Bruun. Adresse: Henrik Mohns plass 1.

 Her kan du lese et kort referat av foredraget.