Sted: Foredraget holdes på NVE (Middelthunsgt 29), møterom Glomma. Deretter flytter vi oss til Ringen kino med kollektivtransport fra Majorstuen til Torshov. Styret kan hjelpe til med å bestille drosje, hvis ønskelig. Filmen starter kl 18:30. Årets ekskursjon går til Ringen kino, der vi ser kinofilmen "Bølgen" om tsunamifare i Geiranger. Før filmen blir det gitt en introduksjon til temaet av Carl Harbitz (NGI). Da får vi høre om NGIs innspill til filmen. Se for øvrig pressemeldingen: http://www.mynewsdesk.com/no/ngi/pressreleases/ngi-bidro-til-realistisk-fremstilling-a v-boelgen-1201430 . Etterpå blir det mulighet til å diskutere filmen over en kaffe. Påmelding innen 31. august hvis du blir med på film. OGF bestiller billetter til hele gruppen, og den enkelte deltaker betaler til OGF. Carl B. Harbitz er teknisk ekspert ved Avdeling for Naturskade, der han jobber med skredbevegelse, flodbølger samt sårbarhets- og risikovurderinger. Han har jobbet ved NGI siden 1995. Han har sin dr.grad i bølgemekanikk fra Matematisk Institutt, UiO. Carl er også prof. II ved avdeling for mekanikk på Matematisk Institutt, der han de siste fire årene har deltatt i et forskningsprosjekt knyttet til utbredelsen av flodbølger etter skred i komplekse fjordgeometrier. Resultater fra dette prosjektet sammen med NGIs arbeid med Åkerneset og mulige flodbølger inn mot Hellesylt og Geiranger er tema for presentasjonen.