Bjørn Hallvard Samset, Cicero: "Klimapanelet og aerosolene" 

En geofaglig gjenfortelling av Skjønnheten og Udyret, om hovedfunnene i IPCCs ferskeste hovedrapport, og om en av grunnene til at vi fortsatt har problemer med å anslå hvor sterke klimaendringene faktisk blir. 

Første del av foredraget gir en oversikt over hovedkonklusjonene fra IPCC sin femte hovedrapport, som ble sluppet i september 2013. Andre del dreier seg om aerosoler, som er en viktig del av den gjenværende usikkerheten i klimamodeller. Aerosoler kan både hindre sollys, og dermed avkjøle jorden, og ta det opp, og forårsake oppvarming. De kan påvirke skyer, endre hvor mye lys snø reflekterer tilbake til verdensrommet, og er følsomme for vær og vind. Aerosoler er dermed både en av de vanskeligste og en av de mest spennende delene av dagens klimaforskning. 

Bjørn Samset er seniorforsker ved CICERO der han forsker på hvordan stråling fra sola og bakken absorberes og trasporteres i atmosfæren, særlig hvordan partikler som sot, sulfater, støv og havsalt påvirker dette. Han jobber også med klimamodellering og deltar i internasjonale initiativer for å sammenligne modellresultater. Han er bidragsyter til delrapport 1 i IPCCs hovedrapport 5. Bjørn skriver også på bloggen Kollokvium.no, der han beskrives på denne måten: Fysiker på sin hals. Studerer små partikler i atmosfæren, som forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Studerte før enda mindre partikler ved CERN i Sveits, da ansatt ved Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo. 

Møtet blir etterfulgt av pizza og mineralvann sammen med hyggelige kolleger og studenter ved UiO. 

Sted: Auditorium 1, Institutt for geofag, Blindern