Tid: torsdag 17. februar 2022, kl. 17:00
Sted: Aud. 1, Geologibygningen, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo.
Ved: Jan Fuglestvedt, CICERO

Om foredraget:

Jan Fuglestvedt er Vice chair i Arbeidsgruppe 1 (om det naturvitenskapelige grunnlaget) i FNs Klimapanel. Han vil presentere hovedfunnene fra panelets siste rapport som ble publisert i august i fjor (Climate Change 2021: The Physical Science Basis). Rapporten blir det viktigste faglige grunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk. Mer enn 700 eksperter fra 90 land (med 19 fra Norge) skriver hovedrapporten, som består av tre delrapporter og en synteserapport. 

Under foredraget vil Jan gi oss oversikt over temaene i rapporten og peke på de som er særlig viktige for oss her i Norge. I tillegg til de faglige konklusjonene vil han også fortelle litt om Klimapanelets struktur og arbeidsmåte, samt hva slags rolle panelets rapporter spiller i det internasjonale klimaarbeidet.

Velkommen!