OGF har invitert Steven J. Gibbons (NGI) til å fortelle om kartlegging av tsunamifare

Tid: torsdag 17. november 2022, kl. 17:00
Sted: Aud. 1, Geologibygningen, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo.
Ved: Steven J. Gibbons, NGI

Om foredraget:
Tsunamier eller flodbølger er forholdsvis sjeldne hendelser men kan føre til enorme tap for samfunnet både lokalt og globalt. Tsunamier skapt av store undersjøiske jordskjelv kan ramme kystlinjer flere tusen kilometer unna og flodbølger skapt av ras utgjør en vesentlig fare også innenfor norske fjord. Ved hjelp av numeriske modeller, er vi nå i stand til å simulere utfallet av flodbølger skapt av jordskjelv, ras, og andre kildetyper. Nylige forbedringer i regnehastighet og regnekapasitet fører til at vi kan nå modellere oversvømmelse med en oppløsning som var umulig for bare noen år siden. Blant de største utfordringene i kartlegging av tsunamifaren er estimering av usikkerheten i kilden. Noen veldig store jordskjelv har generert overraskende små tsunamier og noen langt mindre skjelv har ført til forbausende destruktive flodbølger. Det er nødvendig å forstå hvordan forholdsvis små forskjeller i kildene påvirker utfallet for mennesker. Vi skal diskutere utfordringene og presentere nylige resultater innenfor forbedret kildemodeller, tsunamisimuleringer, og estimering av oversvømmelse. 

Velkommen til nye og gamle medlemmer!