Utskrift

Begynnelsen til Oslo Geofysikeres Forening, OGF, ble tatt 21. februar 1949, ved et konstituerende møte på Meteorologisk institutt. Møtet, som dosent Einar Høiland hadde tatt initiativ til, samlet 25 geofysikere. Blant stifterne finner vi navn med god klang blant geofysikere: foruten Høiland, Vilhelm Bjerknes, Werner Werenskiold, Leiv Vegard, Svein Rosseland og Th. Hesselberg. Universitetet i Oslo og Meteorologisk institutt dominerte gruppen. Bare fysikeren Leiv Harang og Anfinn Refsdal (folk over 50 husker nok Refsdals skoleatlas), kom "utenfra". Vi merker oss at allerede det konstituerende møte ønsket studenter velkomne i foreningen for en årskontingent på 2 kroner, mens kontingent for ordinære medlemmer ble 10 kroner. OGFs dannelse og de første år er levende og godt beskrevet av Petter Dannevig i heftet "Oslo Geofysikeres Forening 1949-1974. Et tilbakeblikk med sikte på fremtiden", som ble utgitt av foreningen ved 25-årsmarkeringen.
Se også den historiske oversikten over foredrag ved medlemsmøter siden 1949.

 

Statutter

Statuttene ble vedtatt oktober 1949, og har en 4-delt formålsparagraf:
- holde medlemmene orientert om geofysikkens utvikling;
- fremme et sosialt miljø;
- kontakt med internasjonale geofysikere; og
- fremme norsk geofysisk forskning.

 

Etableringen av OGF må ses i lys av etterkrigstidens fremtidsoptimisme. Landet skulle gjenreises etter krigen, og det krevde bred og samlende innsats. Entusiasmen var stor, og troen på materiell fremgang basert på naturvitenskap og teknologi likeså. Viktige sektorer i samfunnsøkonomien krevde geofysisk kunnskap: flytrafikk og annen samferdsel, og utbyggingen av landets vannkraft. Vi legger merke til at kontakten med internasjonale kolleger var viktig for stifterne, og arbeid for å fremme forskning likeså. Norske vitenskapsmenn og -kvinner var selvfølgelig sulteforet på internasjonale kontakter. Tidlige møtereferater nevner sågar enkeltmedlemmers utenlandsreiser.

Ennå fantes ingen nasjonale forskningsråd, derimot diverse fonds. Av særlig interesse er "Professor Birkelands fond for geofysisk forskning", etablert i årene like etter første verdenskrig med en grunnkapital på 280 000 kroner. En "Geofysisk Kommission" ble etablert samtidig, 1919, og hadde som en oppgave å fordele avkastningen fra fondet. I dag er Birkelands-fondet innlemmet i andre beslektete fonds under Vitenskapsakademiet, og Geofysisk Kommisjon har ikke lenger reelle oppgaver. Vi fikk raskt andre betingelser for forskning, da NTNF ble etablert like etter krigen. Det er interessant å minnes at en av dem som bidro mest til å gi landet en moderne forsknings-struktur var geofysikeren Olaf Devik, i egenskap av ekspedisjonssjef i Kirke- og undervisningsdepartementet. Devik ble senere æresmedlem i OGF.

Allerede 9 dager etter stiftelsen ble foreningens første foredragsmøte holdt med professor Rosseland som foredragsholder om "Videnskap og samfund". Ingen dårlig tittel som motto for en forening som alltid har vært sterkt opptatt av geofysikernes rolle i samfunnsutviklingen.

 

Treff: 4750