Foto: Kjetil Isaksen

 

OGF, i samarbeid med studentforeningen GÆA og Geofaglig fagutvalg ved UiO (GFU), har invitert geofysikere fra NVE, MET og NGI til å fortelle litt om karrieremulighetene for geofysikere. 

Hva slags muligheter kan en geofysikkutdanning lede til? Geofysikerne fra NVE, MET og NGI gir oss et innblikk i hva slags utdanningsløp de valgte og hvilke muligheter geofysikkbakgrunnen har gitt dem. Videre forteller de om sin arbeidshverdag og sier litt om hva de setter mest pris på med akkurat sin jobb. 

Etter foredragene vil det bli pizza og drikke!

 

Tid: onsdag 19. april 2023, kl. 17:00
Sted: Aud. 2, Geologibygningen, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo.
Ved: Anne Stavang (NVE), Jørn Kristiansen (MET) og Dyre Oliver Dammann (NGI)

 

 

Om foredragsholderne:

Anne Stavang er hydrolog i Norges vassdrag og energidirektorat (NVE). Hun har en mastergrad i miljø- og naturresurser (miljøvitenskap) fra NMBU. Anne er fastgruppeleder for flomvarslingen ved hydrologisk avdeling i NVE og er en av prosjektlederne i NVE sitt prosjekt om risikobasert varsling av flom i Norge «FlomRisk» som startet i 2022. Jobben hennes innebærer også å gå turnus som flomvarsler. På møtet vil Anne fortelle om hvordan NVE jobber med varsling av flom og jordskredfare.  
 

 

Dr. Jørn Kristiansen er direktør for Senter for utvikling av varslingstjenesten (SUV) ved MET. Han har en doktorgrad i meteorologi fra Universitetet i Oslo. Siden 2005 har han jobbet ved Meteorologisk institutt (MET), først som forsker innen numerisk værvarsling og fra 2010 leder for Yr og det tilhørende samarbeidet med NRK. Nå leder han SUV som har nær 60 medarbeidere, de fleste med PhD, samt 10 utviklermeteorologer. SUV er organisert i prosjekter og aktiviteter, har ende-til-ende-ansvar for operasjonell værvarsling og er del av nasjonale og internasjonale samarbeid. På møtet skal Jørn fortelle om Yr og hvordan tjenesten endret måten vi jobber, forskningsdrevet utvikling av tjenester, og hvordan SUV nå etablerer og gjennomfører prosjekter i samarbeid mellom forskere, meteorologer, IT og kommunikasjonseksperter.

 

 

Dr. Dyre Oliver Dammann is head of the geophysics and remote sensing group at NGI. Dyre has a PhD from University of Alaska Fairbanks. Before staring at NGI Dyre Oliver Dammann has spent nearly nine years studying sea ice geophysics in Alaska. This included modeling, remote sensing and extensive fieldwork bridging disciplines by incorporating indigenous knowledge in the intersect between geophysics and social sciences. One of the goals was to develop applications for improving trafficability information and safety for local population groups and industry traveling on sea ice. In the meeting Dyre will talk both about his background in Alaska and about his current job in NGI and show examples of what geophysicists do in NGI. 

 

Velkommen til studenter samt nye og gamle medlemmer!