v/Henrik Svensen (UiO) 

Henrik Svensen har nylig gitt ut boken Under asfalten - Oslos naturhistorie gjennom to milliarder år.

Boken er en form for geologisk Oslo-vandring, og forteller historier om supervulkaner, gigantiske fjellkjeder, istider og perioder der Oslo har befunnet seg på havets bunn. Oslos naturhistorie kan spores to milliarder år tilbake i tid. Landskapet i og omkring byen har i seg en hukommelse om skiftende klima, utryddede dyrearter og eksplosive vulkanutbrudd. I løpet av de siste tre millioner år har mer enn 40 istider herjet med landskapet, og vi ser fortsatt sporene etter den siste. Landet har steget gradvis over havnivå, øyer er blitt til fastland og fjorder til ferskvann. Siden menneskene først slo seg ned omkring Oslofjorden, har endringene vært enorme. Endringene vi har påført jorden er så store at vi står på terskelen til en ny geologisk epoke, antropocen, eller menneskets tidsalder. I foredraget tar Svensen oss med på en vandring gjennom denne utviklingen. 

Tid: Tirsdag 16. februar, kl 17:00

Videooverføring:  Zoom link sendes i egen kalenderinvitasjon eller på  forespørsel til OGF.

Sted: Dersom restriksjoner tillater: UiO, Geologibygningen, Auditorium 1, nedre Blindern

Velkommen!