"Ice on fire" - Fra klimaforskning til rød løper i Cannes.
 v/Cathrine Lund Myhre, NILU

Ice On Fire er en dokumentar lansert av HBO, og 22. mai hadde filmen premiere under filmfestivalen i Cannes. Filmen er produsert og fortalt av Oscar®-vinneren Leonardo DiCaprio og regissert av Leila Conners. Filmen tar for seg klimaendringene som skjer, og fokuserer på forskningen som ligger bak dagens klimavitenskap samt de innovative løsningene som allerede finnes. Dette presenteres gjennom intervjuer med forskere med ekspertise i de ulike fagområdene som berøres. Fra Norge deltok Cathrine Lund Myhre ved NILU – Norsk institutt for luftforskning sammen forskere fra CAGE (Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate) i filmen.

Hvordan er egentlig veien fra en mastergrad og doktorgrad ved Kjemisk institutt på Universitet i Oslo, via daglig forskerjobb på NILU på Kjeller, og så en tur ned den røde løperen i Cannes med Leonardo DiCaprio? Vitenskap og prioritering av formidling står i sentrum for dette, og foredraget tar for seg den vitenskapelige kjernen norsk forskere bidro med i filmen. Den norske tilstedeværelsen kan tilskrives CAGE (som er et Senter for Fremragende Forskning) og forskningsprosjektet og MOCA (Methane Emissions from the Arctic OCean to the Atmosphere) som ble ledet av NILU. Foredraget vil belyse en del av resultatene av dette samarbeidet, fokusert rundt forståelse av Arktis – metan – hav – atmosfære – klima, og gi en oppdatering om den siste metanutviklingen. I tillegg forteller foredraget historien bak filmen «Ice On Fire», og viser hvor spennende og betydningsfullt det er å ta forskningsformidling på alvor.

 

Tidspunkt: torsdag 5. september 2019, kl. 17:00

Sted: NGI (Bobla), Sognsveien 72, vis á vis Ullevål stadion


Velkommen!