Jens Esmarks vei til istidsteorien v/Geir Hestmark


Oppdagelsen av istidene er et av de store gjennomslag i geofag og beviste at klimaet på kloden har gjennomgått dramatiske endringer. Jens Esmark, en dansk geolog og den første professor i geologi ved Universitetet i Oslo publiserte i 1824 en artikkel der han presenterte feltobservasjoner som beviste at Skandinavia og Nord-Europa en gang hadde vært dekt av store isbreer og at restene etter isens framrykninger og tilbaketrekninger var å finne over alt rundt omkring i Norge. Esmarks oppdagelser har dannet grunnlaget for studier av kvartærgeologi og glasial geologi. Esmark utviklet også en astronomisk teori for å forklare de kalde istidsperiodene. 

Geir Hestmark er professor i biologi og vitenskapshistorie ved UiO. Hestmark har publisert en biografi om Jens Esmark:  « Istidens oppdager.  Jens Esmark,  pioneren i Norges fjellverden».

Tid: Tirsdag 28. mai 2019, kl 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgate 29, Majorstuen

Foredraget etterfølges av Årsmøte.

Vel møtt!