Jens Esmarks vei til istidsteorien v/Geir Hestmark


Oppdagelsen av istidene er et av de store gjennomslag i geofag og beviste at klimaet på kloden har gjennomgått dramatiske endringer. Jens Esmark, en dansk geolog og den første professor i geologi ved Universitetet i Oslo publiserte i 1824 en artikkel der han presenterte feltobservasjoner som beviste at Skandinavia og Nord-Europa en gang hadde vært dekt av store isbreer og at restene etter isens framrykninger og tilbaketrekninger var å finne over alt rundt omkring i Norge. Esmarks oppdagelser har dannet grunnlaget for studier av kvartærgeologi og glasial geologi. Esmark utviklet også en astronomisk teori for å forklare de kalde istidsperiodene. 

Geir Hestmark er professor i biologi og vitenskapshistorie ved UiO. Hestmark har publisert en biografi om Jens Esmark:  « Istidens oppdager.  Jens Esmark,  pioneren i Norges fjellverden».

Tid: Tirsdag 28. mai 2019, kl 17:00
Sted: NVE, Middelthunsgate 29, Majorstuen

Foredraget etterfølges av Årsmøte.

Vel møtt!

 

Dagsorden for Årsmøte (fra kl.18:00):

1) Valg av ordstyrer.

2) Valg av referent.

3) Godkjenning av innkalling.

4) Godkjenning av dagsorden.

5) Referat fra forrige møte.

6) Årsberetning for 2018-2019.

7) Regnskap for året 2018.

8) Budsjett for året 2019.

9) Innkomne saker

10) Valg

Vel møtt!

Vi avslutter møtet med å gå ut å spise sammen!

Vårlig hilsen fra Styret