Utskrift

Vindenergi i vinden - før og nå og i framtiden v/Øyvind Byrkjedal

Norge opplever i disse dager en enorm økning i vindkraftinstallasjoner. I 2017 ble det produsert 2.8 TWh vindkraft i Norge fordelt på 468 vindturbiner. 2017 var et år med rekordstor vindkraftutbygging og utbyggingstakten fortsatte i 2018 hvor 6 nye vindparker med totalt 59 vindturbiner ble satt i drift. For de nærmeste årene ser denne økningen ut til å fortsette. I tillegg til det som nå er bygd er det igangsatt bygging av vindturbiner som vil gi ytterligere 7.3 TWh årlig vindkraftproduksjon.

Trenden innenfor vindkraft har de siste årene vært å bygge større og høyere og på denne måten kunne høste vindenergien fra høyere opp i atmosfæren. Nye vindparker planlegges i dag med tårnhøyder på over 140 m og med en lengde på rotorbladene på 75 m. Utviklingen de siste årene har bidratt til å redusere kostnadene per kWh produsert slik at vindkraft nå er å regne som et av de billigste måter å produsere elektrisk energi. Med en kostnad på ca 30 øre per kWh er vindkraft i dag lønnsomt uten subsidiering.

Den raske teknologiske utviklingen byr også på utfordringer i forhold til å beregne vindressursene mest mulig riktig. Vindmålinger må utføres i en høyde som er relevant for de planlagte vindkraftverkene og med høy presisjon i målingene. For å oppnå en optimal plassering av vindkraftverkene til benyttes også ulike modellverktøy og det stilles stadig høyere krav til disse og vår forståelse av atmosfærens fysikk og dynamikk på ulike skalaer.

Foredragsholder Øyvind Byrkjedal er FoU-leder ved Kjeller Vindteknikk med PhD i meteorologi.

Tid: Torsdag 25. april 2019, kl. 17:00
Sted: NGI, Sognsveien 72, Ullevål stadion

Ta gjerne med en kollega, student eller venn!

Etter møtet går vi og spiser på Egon.

Vel møtt!

Treff: 968