Studentaften - Tema Geofarer

Vi er heldig å få høre tre studenter snakke om følgende tema denne kvelden:

  • Ingar Haug Steinholt “Identifisering og modellering av masseførende vassdrag”
  • Katrine Mo “Vil Prekestolen rase? Stabilitetanalyser”
  • Frida Liv Bjørn-Hansen "Åknes - hvor er vannet?"


Tid: Tirsdag 19. mars 2019, kl 17:00
Sted: UiO, Geologibygningen, Auditorium 1, nedre Blindern

Etter foredragene ca. kl.18 blir det pizza.
Kom med din vitenskapelige nysgjerrighet og ta gjerne med en kollega eller student!
 
Velkommen!