Go North - Geosciences in the Northern Arctic v/Brit Lisa Skjelkvåle

«Go North» er et prosjekt som har som mål å utvikle et omfattende tverrfaglig program for utforsking av hav-/sokkelområdene i nord, fra Svalbard til den sentrale spredningsryggen (Gakkelryggen), med fokus på havbunnen, undergrunnen og vannsøylen.

Den faglige profilen for GoNorth strekker seg fra geologien i undergrunnen til økosystemene i vannsøylen og sjøisen på havets overflate. Vi ønsker å studere prosessene bak åpningen av Polhavet for 60 millioner år siden, dynamikken i Gakkelryggen (den tektoniske spredningsryggen) og klimahistorien fra de siste 50 millioner år, slik de kan leses ut av sedimentene. Vannsøylen vil være et studieområde for marinbiologer, oseanografer og teknologer. Økosystemene går på tvers av faggrensene. Relevante teknologiske tema vil være miljøteknologi, ismekanikk, sensorer og autonome farkoster. Teknologene kan bidra til ny og forbedret datainnsamling, men kan også utnytte toktene til egen testing og utvikling. Brit Lisa vil fortelle om planene for prosjektet og prosessen for å få realisert prosjektet.

Brit Lisa Skjelkvåle er instituttleder på institutt for geofag, UIO. Hun er utdannet geolog og har jobbet mange år som forsker i NIVA, og sist som forskningsdirektør. Hun sitter i styringsgruppa for GoNorth.

Tid: 13. februar 2019, kl 18:00 (OBS: Merk tiden!)
Sted: Meteorologisk Institutt, Tallhall, Blindern

Vel møtt!