Oslo Geofysikeres forenings vårmøter 2019

Vi inviterer til følgende medlemsmøter: 

Onsdag 13. februar kl. 18 (OBS, merk tiden!), MET. “Go North"- Geosciences in the Northern Arctic” v/Brit Lisa Skjelkvåle.

Tirsdag  19. mars kl. 17, UIO. Studentaften med tema  - Geofarer
                               • Ingar Haug Steinholt "Identifisering og modellering av masseførende vassdrag"
                               • Katrine Mo "Vil Prekestolen rase? Stabilitetanalyser"
                               • Frida Liv Bjørn-Hansen "Åknes - hvor er vannet?"

Torsdag 25. april kl. 17, NGI. “Vindenergi i vinden - før og nå og i framtiden” v/Øyvind Byrkjedal.

Tirsdag 28. mai kl. 17, NVE.  “Jens Esmarks vei til istidsteorien” v/Geir Hestmark, deretter Årsmøte.

 

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen!

Last ned programoversikten her.