Utskrift

Tirsdag 31. mai 2018, kl. 17:00

Sted: NVE, Middelthunsgate 29 (Majorstua), Oslo.
Møterom Glomma

Møtet innledes med foredraget:
Fra gradteigskart til laserskanning, droner og satellittbilder – kartlegging av norske breer gjennom tidene v/Liss Andreassen, NVE

 
Dagsorden:

1) Valg av ordstyrer.

2) Valg av referent.

3) Godkjenning av innkalling.

4) Godkjenning av dagsorden.

5) Referat fra forrige møte.

6) Årsberetning for 2017-2018.

7) Regnskap for året 2017.

8) Budsjett for året 2018.

2 alternative budsjett blir fremlagt med forslag til tiltak for rekruttering.

9) Innkomne saker

10) Valg

 

Vel møtt!

Vi avslutter møtet med å gå ut å spise sammen!

 

Treff: 1082