Venstre: Dronefoto Nigardsbreen, 22. juni 2017 (Foto: NVE). Høyre:Sentinel-2 satellittbilde Hardangerjøkulen, 18. sept 2016.


Fra gradteigskart til laserskanning, droner og satellittbilder – kartlegging av norske breer gjennom tidene v/Liss Andreassen, NVE

Norske breer endrer seg – og det gjør også metodene for å kartlegge dem. På slutten av 1800-tallet ble innmåling til de første gradteigskartene foretatt i Nord-Norge, og denne kartleggingen gir verdifull informasjon om utbredelse av breene på den tiden. De første detaljerte brekart over Norge ble laget med landmåling, deretter ble terrestriske foto og så flyfoto benyttet som metode for å lage kart over breene. Utover 1990-tallet ble analog kartlegging erstattet av digital fotogrammetri. Fra 2000-tallet har laserskanning fra fly vært foretrukket metode for å kartlegge norske breer. I dag kan også satellittbilder og droner brukes til å gi nøyaktige høydemodeller og ortofoto over norske breer. NVE tar nå også i bruk data fra de nye Sentinel-satellittene til å kartlegge utbredelse og endringer av breer, måle brehastighet og overvåke bresjøer.

Liss Andreassen er glasiolog og forsker ved Seksjon for Bre, snø og is ved NVE.

Tid: Torsdag 31. mai kl. 17:00
Sted:  NVE, Middelthunsgate 29, møterom Glomma

Foredraget etterfølges av årsmøte.

Velkommen!