Utskrift

 
Bildene illustrerer mini-tsunamien i Oslofjorden, forårsaket av Colorlines’ Magic og Fantasy (Foto: Tore Henning Larsen).

Mini-tsunamier fra skip, v/ John Grue, UiO

Bølgene dannes i form av en slags støt-impuls når store nok skip passerer over store nok bunnendringer, i stor nok fart. Selve bunnendringen er ca. like stor som middeldypet på disse stedene. Størrelsen og farten til skipet er viktige parametre. Feks. blir bølgene stadig dannet av Colorlines’ store skip, mens de noe mindre skipene til DFDS danner kun minimale slike bølger. Bølgehøyden vokser med farten i snaut 4. potens, og dermed øker erosjonen i snaut 8. potens. Dette betyr at 10 prosent økning i farten øker bølgehøyden med ca. 40 prosent, mens erosjonen dobles. Motsatt, en fartsreduksjon på 10 prosent halverer erosjonen.

Folk synes det er rart at bølgene har kommet lenge foran skipet. Dette skyldes nettopp at de går med gruntvannsfarten i fjorden dvs. med 20-25 m/s (fjorden er i snitt ca. 40-60 m dyp). Bølgene dannes lokalt i tid og sted, på en impulsiv måte, på samme måte som en tektonisk drevet tsunami, men altså på en skala bestemt av dybden i fjorden (40-60 m, sml. med havet med 4000-6000 m dyp).

Colorlines skip er verdens største cruiseferger (båter som tar biler) med et deplasement på ca. 36 000 tonn. Det er rapportert om slik bølgedannelse i New Zealand, Østersjøen og Venezia. Flaggruten Stavanger-Haugesund med 1 prosent av Colorlines deplasement dannet slike bølger i Bokafjorden og forsinket et broprosjektet der i 1989. I foredraget vil John Grue forklare mer om observasjoner og beregninger av fenomenet.  En dokumentar finnes på:

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/tsunamien-i-oslofjorden-1.13633198

John Grue er professor i mekanikk ved Matematisk institutt, UiO. Han er foreløpig den eneste som har analysert fenomenet.

Tid: Torsdag 26. april kl. 17:00
Sted:  NGI, Ullevål stadion. Kart

Velkommen!

Treff: 1520