Torsdag 12. mai kl. 17:00

Sted: NVE (Middelthunsgt 29), møterom Glomma

Foredrag ved  Kjell Arne Oppebøen, tidligere direktør i Norsk Hydro: "Oljeproduksjon fra
Troll-feltet. Et stjerneeksempel på verdiskapning fra geofysikk".

Troll-feltet utenfor Bergen ble funnet i 1979 med  betydelige opplagte kommersielle mengder med gass. Under gassen ble det påvist ca 20 m med olje som med datidens teknologi ikke synes utvinnbare. De seismiske dataene var imidlertid av meget god kvalitet og det ga god informasjon om reservoar geologiske forhold. Testing av horisontale brønner  viste på en overbevisende måte at produksjon av olje kunne gjøres kommersielt. De første analysene av utvinnbare olje indikerte 200  mill fat. Nå har Troll gruppen produksjon fra mer enn 160 horisontale brønner med reservoar drenering på opp til 15 km fra tre grener. Nå viser reserveberegninger mer enn 2 mrd fat med utvinnbare olje. Dette har vært mulig med avanserte    smarte brønner og glitrende seismikk. En av forutsetningene til denne suksessen har vært og er en kontinuerlig prosess for å gjøre de seismiske dataene og tolkning av disse stadig bedre. En detaljert reservoar forståelse  selv om seismikken fra begynnelsen av var av meget god kvalitet.

Kombinasjonen seismikk og horisontale smarte brønner er et "winning team" med betydelig verdiskaping. Dette vil ble belyst og diskutert i innlegget.
Etter årsmøtet flytter vi oss til Larsen Restaurant.

Årsmøte
Sakspapirer til årsmøtet sendes ut et par uker før møtet.